Home » Over ons » Geschiedenis


  • Inn de Drie Tulpen
  • Orginele gevelsteen van schuilkerk.

Geschiedenis

Landelijke en lokale cijfers geven aan dat de armoede sinds 2013 niet of nauwelijks afneemt, dat 5000 inwoners van Hoorn in armoede leven, dat in Hoorn één op de acht gezinnen met armoede moeten zien om te gaan… Gezien deze nood in de samenleving van Hoorn, Zwaag en Blokker, de verandering van de positie van de overheid en veranderingen in het gehele maatschappelijk veld is de Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker overtuigd van de noodzaak om tot een laagdrempelige ontmoetingsplek/inloopactiviteit te komen. De diaconie van de Protestantse Gemeente nam hiertoe het initiatief, dat al snel gesteund werd door de Parochiële Charitas Instelling van de Heilige Matteüs-parochie (PCI) en de andere kerken.

Het initiatief van de diaconie van de PKN Hoorn Zwaag Blokker is middels een opdracht aan drs. Burret Olde ten uitvoer gebracht en na contact met de Raad van Kerken in Hoorn, overgenomen door een werkgroep die onder de auspiciën van de Raad van Kerken de uitwerking van de plannen op zich heeft genomen.