Home » Bestuur


  • Inn de Drie Tulpen
  • Orginele gevelsteen van schuilkerk.

Bestuur

Op 28 juli 2016 is de Stichting Inloophuis De Koepel opgericht met als bestuur:

voorzitter – – – – – – – de heer W.J. Geerlings
secretaris – – – – – – – de heer ir. R.M. Visser,
penningmeester – – – – vacant
lid – – – – – – – – – – – de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk (penningmeester a.i.)
lid/plv. voorzitter – – – – vacant
bestuursleden – – – – dhr. L. Dirven en mevr. A. Huisman